પોતાના વાળથી બનાવી સિંગરની પેઇન્ટિંગ

દરેક લોકોમાં કોઈને કોઈ કળા રહેલી હોય છે

ત્યારે રાજકોટમાં એક યુવાને પોતાની અનોખી કળાનું પ્રદર્શન કર્યુ છે

તેણે પોતાના જ વાળ કાપી સિંગર દર્શન રાવલનું પેઇન્ટિંગ બનાવ્યુ છે

રાજકોટમાં દર્શન રાવલનો શો થવાનો હતો અને તે દર્શન રાવલનો ફેન છે

ત્યારે તેણે દર્શન રાવલને પોતાના જ વાળમાંથી દર્શન રાવલનું પેઇન્ટિંગ બનાવવાનું વિચાર્યુ

આ પ્રકારનું આર્ટ રાજકોટમાં પહેલીવાર થયું છે, આ પેઇન્ટિંગ માટે 3 દિવસનો સમય લાગ્યો હતો

જોકે, કમનસીબે રાજકોટમાં તે દર્શન રાવલને આ પેઇન્ટિંગ આપી શક્યો નહતો

જ્યારે તેને ખબર પડી કે દર્શન ઈમ્પિરિયલ હોટેલમાં રોકાયો છે તો તે ત્યાં આ પેઇન્ટિંગ આપવા પહોંચ્યો

પરંતુ સખત ભીડ હોવાથી શક્ય બન્યુ નહીં, ત્યારબાદ શોમાં પણ એ મોકો મળી શક્યો નહીં

તેથી તેણે દર્શન પરત ફર્યો ત્યારે હોટેલમાં ફરી આ પેઇન્ટિંગ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો 

પણ, તે શક્ય બન્યુ નહીં, તેથી તેણે બોડિગાર્ડને આ સમગ્ર બાબત જણાવી 

ત્યારે બોડીગાર્ડના આંખોમાંથી આંસુ આવી ગયા અને તેણે વચન આપ્યુ કે થોડા સમયમાં અમદાવાદમાં પણ શો છે

ત્યાં તમે દર્શનને પણ આ પેઇન્ટિંગ આપાવી દેશે

વધુ વેબ સ્ટોરીઝ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો