કોઈપણ ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગનો માહોલ હોય કે પછી કોઈ ઓફિસ કામ હોય

દરેક પોતાના પ્રસંગ પ્રમાણે જ પગરખાં પહેરતાં જોવા મળે છે

લગ્નમાં પહેરવાના બૂટ અલગ અને ઓફિસમાં પહેરવાના બૂટ પણ અલગ હોય છે

રાજકોટના મોચી રાજેશ પરમારે છેલ્લા 50 વર્ષથી આ બૂટના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે

રાજેશભાઈ પાસે DSP, કમિશનર IPS અધિકારીથી લઈને પોલીસકર્મીઓ તેમની પાસે બુટ બનાવડાવવા આવે છે

2 ઈંચથી માંડીને તમામ પ્રકારના બૂટ અહીં રાજેશભાઈ બનાવીને આપે છે

જે બૂટ શોરુમમાં 10 હજારથી મળતા હોય તે રાજેશભાઈ 2 હજાર સુધીમાં બનાવી આપે છે

ઓનલાઈન પણ જો કોઈ બૂટનો ફોટો બતાવવામાં આવે તો એકદમ તેવા જ બૂટ પણ બનાવી આપે છે

હાલ, રાજેશભાઈની ત્રીજી પેઢી આ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી છે

રાજકોટની રામપૂર ચોકડી પાસે રાજેશભાઈની આ બૂટની દુકાન આવેલી છે

વધુ વેબ સ્ટોરીઝ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો