જેની બોલી સૌથી વધુ વરરાજા એનો!

બિહારના મિથિલાંચલ વિસ્તારમાં 700 વર્ષથી વરનું બજાર ભરાય છે 

જ્યાં દરેક જાતિ ધર્મના વર આવે છે અને છોકરીઓ પોતાનો વર પસંદ કરે છે

અહીં છોકરીઓ લગ્ન માટે છોકરાઓને જુએ છે

પરિવારના સભ્યો પણ છોકરાની સંપૂર્ણ વિગતો જાણે છે. એટલું જ નહીં, આ પછી બંનેની મુલાકાત થાય છે

આ પછી યોગ્ય વરની પસંદગી કરવામાં આવે છે અને પછી બંનેના લગ્ન થાય છે

આની શરૂઆત 700 વર્ષ પહેલા કર્ણાટ વંશના રાજા હરિસિંહ દેવ દ્વારા કરવામાં આવી હતી

આ પાછળ તેમનો હેતુ એ હતો કે લગ્ન એક જ ગોત્રમાં ન થાય

આ સભામાં સાત પેઢીથી બ્લડ રિલેશન અને બ્લડ ગ્રુપ મળવા પર લગ્નની મંજૂરી આપવામાં આવતી ન હતી

આ સભામાં સાત પેઢીથી બ્લડ રિલેશન અને બ્લડ ગ્રુપ મળવા પર લગ્નની મંજૂરી આપવામાં આવતી ન હતી

આ પ્રથા હજુ પણ મિથિલાંચલમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે અને દર વર્ષે તેનું આયોજન કરવામાં આવે છે જેમાં હજારો યુવાનો આવે છે

વધુ સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો