વલસાડનાં વિદ્યાર્થીનું કમાલનું ઇનોવેશન: આગમાં બચાવશે જીવ

વલસાડની ખેરલાવ પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકે અનોખી લાઇફ સેવિંગ વિન્ડો સિસ્ટમ બનાવી.

Heading 2

હાઈ રાઇઝ બિલ્ડીંગોમાં ફાયર સેફટી સિસ્ટમની સાથે આ લાઇફ સેવિંગ વિન્ડો ઉપયોગી પુરવાર થઈ શકે.

વિદ્યાર્થીએ બનાવેલી આ કૃતિનું નામ લાઈફ સેવિંગ વિન્ડો છે. 

નજીવા ખર્ચે જ બિલ્ડીંગમાં લાઇફ સેવિંગ વિન્ડો લગાવવામાં આવે છે.

આ વિન્ડો સેન્સર સાથે જોડાયેલી હોય છે. 

જ્યારે બિલ્ડિંગમાં આગ લાગે ત્યારે આ સેન્સર કામ કરવાનું શરૂ કરે છે. 

આગ લાગે એ વખતે જ આ અનોખી લાઇફ સેવિંગ વિન્ડો એક તરફ ખસીને તે નીચેની તરફ ઢળે છે. જેમાં એક સીડી હોય છે.

આથી બિલ્ડીંગોમાં ફસાયેલા લોકો આ બારી દ્વારા બહાર આવી અને સીડીથી નીચે ઉતરી પોતાનો જીવ બચાવી શકે છે.

વધુ વેબ સ્ટોરીઝ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો