આ PSU બેંકિંગ શેરોમાં MFનું મોટું રોકાણ

40 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમે આ શેરમાં રોકાણ કર્યું છે. 

Bank Of Baroda 

23 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમે આ શેરમાં રોકાણ કર્યું છે. 

Punjab National Bank

17 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમે આ શેરમાં રોકાણ કર્યું છે. 

State Bank Of India 

16 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમે આ શેરમાં રોકાણ કર્યું છે. 

Canara Bank

15 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમે આ શેરમાં રોકાણ કર્યું છે. 

Union Bank Of India

 6 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમે આ શેરમાં રોકાણ કર્યું છે. 

Indian Bank

6 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમે આ શેરમાં રોકાણ કર્યું છે. 

Bank Of India

વધુ વેબ સ્ટોરીઝ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Disclaimer: આપેલી રોકાણની સલાહ નિષ્ણાતના અંગત મત રજૂ કરે છે. ન્યુઝ 18 ગુજરાતી તેના માટે જવાબદાર નથી. રોકાણ કરતા પહેલા આપના આર્થિક સલાહકારની સલાહ ચોક્કસ લો.