કાર ખરીદવા માંગો છો?

અહીં ચેક કરો વિવિધ બેંકોના વ્યાજદર

ધારો કે તમે 5 વર્ષ માટે કાર લોન લઈ રહ્યા છો. ચાલો જાણીએ કે કઈ બેંક કયા દરે કાર લોન આપી રહી છે.

Indian Bank

કાર ખરીદવા માટે ઈન્ડિયન બેંક પાસેથી લોન લેવા પર તમારે 7.80 ટકાથી 8.10 ટકા વ્યાજ ચૂકવવું પડશે.

Union Bank of India

યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કાર લોન પર 7.70 ટકાથી 8.90 ટકા સુધી વ્યાજ વસૂલે છે.

ICICI Bank

ICICI બેંક કાર ખરીદવા માટે 7.35 ટકાથી 8.50 ટકાના દરે લોન આપી રહી છે.

State Bank of India

તમારે 7.25 ટકાથી 8.15 ટકા સુધીનું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે.

Axis Bank

એક્સિસ બેંક 7.85 ટકાથી 14.50 ટકાના દરે કાર લોન આપી રહી છે.

Bank Of Baroda

જો તમે બેંક ઓફ બરોડામાંથી કાર લોન લો છો, તો તમને 7.95 ટકાથી 11.20 ટકાના દરે લોન મળશે.

HDFC bank

અહીંથી તમે 7.95 ટકાથી 8.30 ટકાના વ્યાજ દરે લોન મેળવી શકો છો.

વધુ સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો