જૂની કાર ખરીદતી વખતે આટલી બાબતનું
 રાખો ધ્યાન

start exploring

પ્રથમ વાત કે યોગ્ય કારની પસંદગી કરો.

કાર ડીલરશીપ કે ખાનગી વિક્રેતાઓ પાસેથી ખરીદવી છે તે નક્કી કરો. 

મની-બેક ગેરંટી, વેચાણ પછીની એક વર્ષની વોરંટી વગેરેની તપાસ ખાસ કરો.

સારું વાહન નક્કી કરેલા બજેટ કરતા ઓછી કિંમતમાં પણ ઉપલબ્ધ થઈ શકે.

આવા વાહનની કિંમત બજેટ કરતા ઓછી હોવાનું સમજી નકારી કાઢશો નહીં. 

કારની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લો અને કારની સ્થિતિ તપાસો.

કારને લગતા બધા જે જરૂરી દસ્તાવેજ તપાસો.

વાહન ચલાવતી વેળાએ અસામાન્ય અવાજો, કંપન કે યાંત્રિક સમસ્યાના સંકેતોને ચકાસો.

રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ, વીમાના કાગળો, PUC અને NOC તપાસો.

વધુ સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો