સુરત: પીપોદ્રામાં બે માસુમ બાળકીઓ પર શ્વાનનો હુમલો, મોઢાંના ભાગે ગંભીર ઇજા

  • 13:39 PM May 12, 2019
  • surat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરત: પીપોદ્રામાં બે માસુમ બાળકીઓ પર શ્વાનનો હુમલો, મોઢાંના ભાગે ગંભીર ઇજા

તાજેતરના સમાચાર