સુરતમાં વીજળીના કડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં આગાહી

  • 19:47 PM September 10, 2020
  • surat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરતમાં વીજળીના કડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં આગાહી

સુરતમાં વીજળીના કડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં આગાહી

તાજેતરના સમાચાર