વાપી: કિર્તીદાન ગઢવીના ડાયરામાં ફરી થયો નોટોનો વરસાદ

  • 15:38 PM February 17, 2017
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વાપી: કિર્તીદાન ગઢવીના ડાયરામાં ફરી થયો નોટોનો વરસાદ

વાપી: કિર્તીદાન ગઢવીના ડાયરામાં ફરી થયો નોટોનો વરસાદ

તાજેતરના સમાચાર