સુરતના વાતાવરણમાં પલટો, વહેલી સવારથી વરસાદ

  • 15:47 PM June 17, 2018
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરતના વાતાવરણમાં પલટો, વહેલી સવારથી વરસાદ

સુરતઃ વાતાવરણમાં પલટો, વહેલી સવારથી વરસાદ

તાજેતરના સમાચાર