તાપીમાં પણ Cyclone Nisarga ની અસર શરૂ, અનેક તાલુકામાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ઝરમર વરસાદ

  • 11:14 AM June 02, 2020
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

તાપીમાં પણ Cyclone Nisarga ની અસર શરૂ, અનેક તાલુકામાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ઝરમર વરસાદ

તાપીમાં Cyclone Nisarga ની અસર શરૂ, અનેક તાલુકામાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ઝરમર વરસાદ

તાજેતરના સમાચાર