સુરત : માત્ર એક અરજીથી RTOનો સ્ટાફ ઘરે આવીને HSRP નંબરપ્લેટ ફિટ કરી જશે

  • 12:38 PM November 23, 2018
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

સુરત : માત્ર એક અરજીથી RTOનો સ્ટાફ ઘરે આવીને HSRP નંબરપ્લેટ ફિટ કરી જશે

તાજેતરના સમાચાર