હોમ » વીડિયો » દક્ષિણ ગુજરાત

સુરત: કોદાદ ગામે આદમખોર દીપડો પાંજરે પુરાતાં ગ્રામજનોને રાહત

Samachar May 25, 2022, 10:35 AM IST

સુરત: કોદાદ ગામે આદમખોર દીપડો પાંજરે પુરાતાં ગ્રામજનોને રાહત

સુરત: કોદાદ ગામે આદમખોર દીપડો પાંજરે પુરાતાં ગ્રામજનોને રાહત

તાજેતરના સમાચાર