હોમ » વીડિયો » દક્ષિણ ગુજરાત

Suratમાં સૂમુલના રાજકારણમાં ગરમાવો, વર્તમાન ચેરમેન સામે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ

Samachar June 26, 2020, 12:54 PM IST

Suratમાં સૂમુલના રાજકારણમાં ગરમાવો, વર્તમાન ચેરમેન સામે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ

Suratમાં સૂમુલના રાજકારણમાં ગરમાવો, વર્તમાન ચેરમેન સામે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ

તાજેતરના સમાચાર