નવસારીઃ કોરોના દર્દીઓના મનોરંજન માટે નમો કોવિડ કેરમાં કરાયું ગરબાનું આયોજન

  • 19:14 PM May 21, 2021
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

નવસારીઃ કોરોના દર્દીઓના મનોરંજન માટે નમો કોવિડ કેરમાં કરાયું ગરબાનું આયોજન

નવસારીઃ કોરોના દર્દીઓના મનોરંજન માટે નમો કોવિડ કેરમાં કરાયું ગરબાનું આયોજન

તાજેતરના સમાચાર