દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી કહેર, નવસારીમાં રસ્તાઓ પર ભરાયા પાણી

  • 18:51 PM September 15, 2022
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી કહેર, નવસારીમાં રસ્તાઓ પર ભરાયા પાણી

દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી કહેર, નવસારીમાં રસ્તાઓ પર ભરાયા પાણી

તાજેતરના સમાચાર