હોમ » વીડિયો » દક્ષિણ ગુજરાત

Sardar Sarovar Damની સપાટી વધતાં 6 મહિનાથી બંધ પાવર હાઉસ થયા ચાલુ

Samachar June 16, 2020, 4:18 PM IST

Sardar Sarovar Damની સપાટી વધતાં 6 મહિનાથી બંધ પાવર હાઉસ થયા ચાલુ

Sardar Sarovar Damની સપાટી વધતાં 6 મહિનાથી બંધ પાવર હાઉસ થયા ચાલુ

તાજેતરના સમાચાર