કોરોના વકરતા 3 દિવસ માટે રાજપીપળા શહેર બંધ, હરસિદ્ધિ માતાનું મંદિર પણ બંધ

  • 17:53 PM April 12, 2021
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

કોરોના વકરતા 3 દિવસ માટે રાજપીપળા શહેર બંધ, હરસિદ્ધિ માતાનું મંદિર પણ બંધ

કોરોના વકરતા 3 દિવસ માટે રાજપીપળા શહેર બંધ, હરસિદ્ધિ માતાનું મંદિર પણ બંધ

તાજેતરના સમાચાર