નર્મદાઃ પડતર પ્રશ્નોનો નિકાલ ન થતા આ છ ગામના લોકોએ કર્યો વિરોધ, ધારાસભ્યની આંદોલનની ચીમકી

  • 19:29 PM June 28, 2021
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

નર્મદાઃ પડતર પ્રશ્નોનો નિકાલ ન થતા આ છ ગામના લોકોએ કર્યો વિરોધ, ધારાસભ્યની આંદોલનની ચીમકી

નર્મદાઃ પડતર પ્રશ્નોનો નિકાલ ન થતા આ છ ગામના લોકોએ કર્યો વિરોધ, ધારાસભ્યની આંદોલનની ચીમકી

તાજેતરના સમાચાર