ચોમાસાના આગમન સમયે હાલ Narmada નદીના ડેમની જળ સપાટી 124 મીટર

  • 18:20 PM June 02, 2021
  • south-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

ચોમાસાના આગમન સમયે હાલ Narmada નદીના ડેમની જળ સપાટી 124 મીટર

ચોમાસાના આગમન સમયે હાલ Narmada નદીના ડેમની જળ સપાટી 124 મીટર

તાજેતરના સમાચાર