સાંબરકાંઠા: માવઠા બાદ ગાઢ ધુમ્મસ છવાયો, વરસાદ બાદ ઠંડીનું પ્રમાણ પણ વધ્યું

  • 11:39 AM December 12, 2020
  • sabarkantha NEWS18 GUJARATI
Share This :

સાંબરકાંઠા: માવઠા બાદ ગાઢ ધુમ્મસ છવાયો, વરસાદ બાદ ઠંડીનું પ્રમાણ પણ વધ્યું

સાંબરકાંઠા: માવઠા બાદ ગાઢ ધુમ્મસ છવાયો, વરસાદ બાદ ઠંડીનું પ્રમાણ પણ વધ્યું

તાજેતરના સમાચાર