હોમ » વીડિયો » રાજકોટ

શું તમારે જેલમાં લગ્ન કરવા છે? અંગ્રેજો વખતની જેલને મેરેજ હોલ બનાવ્યો

રાજકોટ February 4, 2023, 10:07 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

Rajkot માં અંગ્રેજોના વખતની જેલને રિનોવેટ કરીને તંત્ર દ્વારા એક મેરેજ હોલ બનાવવામાં આવ્યો છે. જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ લગ્ન અને અન્ય સામાજીક પ્રસંગો અહિંયા ગોઠવી શકે છે. અહિંયા જેલની થીમ પર મેરેજ હોલને ડિઝાઈન કરવામાં આવ્યો છે.

News18 Gujarati

Rajkot માં અંગ્રેજોના વખતની જેલને રિનોવેટ કરીને તંત્ર દ્વારા એક મેરેજ હોલ બનાવવામાં આવ્યો છે. જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ લગ્ન અને અન્ય સામાજીક પ્રસંગો અહિંયા ગોઠવી શકે છે. અહિંયા જેલની થીમ પર મેરેજ હોલને ડિઝાઈન કરવામાં આવ્યો છે.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર