હોમ » વીડિયો » રાજકોટ

ઘરબેઠા જોઇ શકશો તમારા સપનાનું ઘર, રાજકોટના યુવાને બનાવી અનોખી વેબસાઇટ

રાજકોટ January 30, 2023, 8:56 PM IST | Ahmadabad (Ahmedabad) [Ahmedabad], India

રાજકોટના યુવાને એક એવી વેબસાઈટ બનાવી છે કે જ્યાં કોઈ પણ વર્ગના લોકો પ્રોપર્ટી લેવા માંગતા હોય કે વેંચવા માંગતા હોય તેનો ડેટા ઓનલાઈન જોઈ શકશે.એ પણ સાવ મફતમાં.

News18 Gujarati

રાજકોટના યુવાને એક એવી વેબસાઈટ બનાવી છે કે જ્યાં કોઈ પણ વર્ગના લોકો પ્રોપર્ટી લેવા માંગતા હોય કે વેંચવા માંગતા હોય તેનો ડેટા ઓનલાઈન જોઈ શકશે.એ પણ સાવ મફતમાં.

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર