રાજકોટઃ ધોરાજી અને જેતપુરમાં સતત ચોથા દિવસે ભારે વરસાદ

  • 19:37 PM September 21, 2020
  • rajkot NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજકોટઃ ધોરાજી અને જેતપુરમાં સતત ચોથા દિવસે ભારે વરસાદ

રાજકોટઃ ધોરાજી અને જેતપુરમાં સતત ચોથા દિવસે ભારે વરસાદ

તાજેતરના સમાચાર