રાજકોટઃ ધોરાજી પંથકમાં રવિ પાક માટે પાણી ન મળતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા

  • 10:49 AM December 01, 2020
  • rajkot NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજકોટઃ ધોરાજી પંથકમાં રવિ પાક માટે પાણી ન મળતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા

રાજકોટઃ ધોરાજી પંથકમાં રવિ પાક માટે પાણી ન મળતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા

તાજેતરના સમાચાર