રાજકોટઃ ધોરાજીમાં આવેલી નદીમાં ગંદકી, Pre-Monsoon Activity માત્ર કાગળ પર

  • 12:26 PM June 19, 2021
  • rajkot NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજકોટઃ ધોરાજીમાં આવેલી નદીમાં ગંદકી, Pre-Monsoon Activity માત્ર કાગળ પર

રાજકોટઃ ધોરાજીમાં આવેલી નદીમાં ગંદકી, Pre-Monsoon Activity માત્ર કાગળ પર

તાજેતરના સમાચાર