રાજકોટ: કોરોના દર્દીનાં પરિવારજનોને મળવા ગયેલા NCP નેતા રેશ્મા પટેલની અટકાયત

  • 18:49 PM September 14, 2020
  • rajkot NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજકોટ: કોરોના દર્દીનાં પરિવારજનોને મળવા ગયેલા NCP નેતા રેશ્મા પટેલની અટકાયત

રાજકોટ: કોરોના દર્દીનાં પરિવારજનોને મળવા ગયેલા NCP નેતા રેશ્મા પટેલની અટકાયત

તાજેતરના સમાચાર