જેતપુરઃ ધોરાજીમાં મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા અનોખો વિરોધ, મહિલાઓએ રસ્તા પર બનાવી રસોઈ

  • 18:23 PM February 17, 2021
  • rajkot NEWS18 GUJARATI
Share This :

જેતપુરઃ ધોરાજીમાં મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા અનોખો વિરોધ, મહિલાઓએ રસ્તા પર બનાવી રસોઈ

જેતપુરઃ ધોરાજીમાં મહિલા કોંગ્રેસ દ્વારા અનોખો વિરોધ, મહિલાઓએ રસ્તા પર બનાવી રસોઈ

તાજેતરના સમાચાર