જેતપુરઃ કોરોનાનું ગ્રહણ લાગતા વેપારીઓને કામદારોને છુટ્ટા કરવાની ફરજ પડી

  • 18:24 PM May 31, 2021
  • rajkot NEWS18 GUJARATI
Share This :

જેતપુરઃ કોરોનાનું ગ્રહણ લાગતા વેપારીઓને કામદારોને છુટ્ટા કરવાની ફરજ પડી

જેતપુરઃ કોરોનાનું ગ્રહણ લાગતા વેપારીઓને કામદારોને છુટ્ટા કરવાની ફરજ પડી

તાજેતરના સમાચાર