રાજકોટના ધોરાજીમાં કોરોનાનો કહેર, છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 47 કેસ નોંધાયા

  • 12:43 PM April 07, 2021
  • rajkot NEWS18 GUJARATI
Share This :

રાજકોટના ધોરાજીમાં કોરોનાનો કહેર, છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 47 કેસ નોંધાયા

રાજકોટના ધોરાજીમાં કોરોનાનો કહેર, છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 47 કેસ નોંધાયા

તાજેતરના સમાચાર