જેતપુરમાં IMA ડૉક્ટરોની હડતાળ સમેટાઇ, સાંસદ અને કેબિનેટ મંત્રીની દરમિયાનગીરી

  • 18:31 PM September 11, 2020
  • rajkot NEWS18 GUJARATI
Share This :

જેતપુરમાં IMA ડૉક્ટરોની હડતાળ સમેટાઇ, સાંસદ અને કેબિનેટ મંત્રીની દરમિયાનગીરી

જેતપુરમાં IMA ડૉક્ટરોની હડતાળ સમેટાઇ, સાંસદ અને કેબિનેટ મંત્રીની દરમિયાનગીરી

તાજેતરના સમાચાર