વાવાઝોડા અંગે હવામાન વિભાગના અનુમાન, આજે પોરબંદર-મહુવા વચ્ચે પ્રવેશી શકે છે

  • 18:49 PM May 17, 2021
  • porbandar NEWS18 GUJARATI
Share This :

વાવાઝોડા અંગે હવામાન વિભાગના અનુમાન, આજે પોરબંદર-મહુવા વચ્ચે પ્રવેશી શકે છે

વાવાઝોડા અંગે હવામાન વિભાગના અનુમાન, આજે પોરબંદર-મહુવા વચ્ચે પ્રવેશી શકે છે

તાજેતરના સમાચાર