પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારા મામલે કોંગ્રેસના આ અનોખા વિરોધને ભાજપે ગણાવ્યુ નાટક

  • 18:38 PM May 29, 2018
  • porbandar NEWS18 GUJARATI
Share This :

પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારા મામલે કોંગ્રેસના આ અનોખા વિરોધને ભાજપે ગણાવ્યુ નાટક

પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારા મામલે કોંગ્રેસના આ અનોખા વિરોધને ભાજપે ગણાવ્યુ નાટક

તાજેતરના સમાચાર