પોરબંદરઃ ચોમાસાના આગમન સાથે દરિયામાં 15 ફૂટ ઊંચાં મોજાં ઊછળ્યાં

  • 20:07 PM June 16, 2018
  • porbandar NEWS18 GUJARATI
Share This :

પોરબંદરઃ ચોમાસાના આગમન સાથે દરિયામાં 15 ફૂટ ઊંચાં મોજાં ઊછળ્યાં

પોરબંદરઃ ચોમાસાના આગમન સાથે દરિયામાં 15 ફૂટ ઊંચાં મોજાં ઊછળ્યાં

તાજેતરના સમાચાર