હોમ » વીડિયો » પોરબંદર

Porbandar : સિકોતર માતાજીના મંદિર પાસે પશુમારણ કરતો સિંહનો Video Viral

પોરબંદર October 30, 2022, 11:12 AM IST | Porbandar, India

પોરબદંર સોમનાથ હાઇવે પર ગતરાત્રે સિંહ દેખાયો હતો, સિકોતર માતાજીના મંદિર નજીક પશુનું મારણ કરતા સિંહનો વીડિયો રાહદારીએ ઉતાર્યો, વન વિભાગે સિંહને પકડવાની કામગીરી હાથ ધરી

News18 Gujarati

પોરબદંર સોમનાથ હાઇવે પર ગતરાત્રે સિંહ દેખાયો હતો, સિકોતર માતાજીના મંદિર નજીક પશુનું મારણ કરતા સિંહનો વીડિયો રાહદારીએ ઉતાર્યો, વન વિભાગે સિંહને પકડવાની કામગીરી હાથ ધરી

Latest Live TV

તાજેતરના સમાચાર