પોરબંદરમાં ફિશિંગ બોટમાં લાગી આગ, કોસ્ટગાર્ડે 7 માછીમારોને બચાવ્યા

  • 18:05 PM March 12, 2021
  • porbandar NEWS18 GUJARATI
Share This :

પોરબંદરમાં ફિશિંગ બોટમાં લાગી આગ, કોસ્ટગાર્ડે 7 માછીમારોને બચાવ્યા

પોરબંદરમાં ફિશિંગ બોટમાં લાગી આગ, કોસ્ટગાર્ડે 7 માછીમારોને બચાવ્યા

તાજેતરના સમાચાર