હોમ » વીડિયો » ઉત્તર ગુજરાત

સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજની મહુછા શાળામાં ઓછા વિદ્યાર્થીઓને લીધે આચાર્યની બદલીનું ફરમાન

Samachar May 24, 2022, 11:13 AM IST

સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજની મહુછા શાળામાં ઓછા વિદ્યાર્થીઓને લીધે આચાર્યની બદલીનું ફરમાન

સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજની મહુછા શાળામાં ઓછા વિદ્યાર્થીઓને લીધે આચાર્યની બદલીનું ફરમાન

તાજેતરના સમાચાર