વધુ એક MLA Corona ની ઝપેટમાં, પ્રાંતિજના ગજેન્દ્રસિંહ પરમારનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ

  • 17:59 PM November 24, 2020
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

વધુ એક MLA Corona ની ઝપેટમાં, પ્રાંતિજના ગજેન્દ્રસિંહ પરમારનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ

વધુ એક MLA Corona ની ઝપેટમાં, પ્રાંતિજના ગજેન્દ્રસિંહ પરમારનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ

તાજેતરના સમાચાર