પાટણ યુનિ. સામે કથિત કૌભાંડ મામલે CM રૂપાણી કહ્યું કે દોષિતોને છોડવામાં નહીં આવે

  • 16:31 PM April 01, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

પાટણ યુનિ. સામે કથિત કૌભાંડ મામલે CM રૂપાણી કહ્યું કે દોષિતોને છોડવામાં નહીં આવે

પાટણ યુનિ. સામે કથિત કૌભાંડ મામલે CM રૂપાણી કહ્યું કે દોષિતોને છોડવામાં નહીં આવે

તાજેતરના સમાચાર