કોંગ્રેસના MLA કિરીટ પટેલનો PM મોદીને પત્ર, પાટણમાં ઓક્સિજન અને રેમડેસિવિર પુરી પાડવા માંગ

  • 18:26 PM April 27, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

કોંગ્રેસના MLA કિરીટ પટેલનો PM મોદીને પત્ર, પાટણમાં ઓક્સિજન અને રેમડેસિવિર પુરી પાડવા માંગ

કોંગ્રેસના MLA કિરીટ પટેલનો PM મોદીને પત્ર, પાટણમાં ઓક્સિજન અને રેમડેસિવિર પુરી પાડવા માંગ

તાજેતરના સમાચાર