હોમ » વીડિયો » ઉત્તર ગુજરાત

Coronavirus: Dy.CM નિતીનપટેલનું નિવેદન, ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ફેક્શન નહીં

Samachar May 26, 2022, 11:31 AM IST

Coronavirus: Dy.CM નિતીનપટેલનું નિવેદન, ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ફેક્શન નહીં

Coronavirus: Dy.CM નિતીનપટેલનું નિવેદન, ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ફેક્શન નહીં

તાજેતરના સમાચાર