હોમ » વીડિયો » ઉત્તર ગુજરાત

CM Rupaniના અધ્યક્ષસ્થાને કેબિનેટની બેઠક, નવા સરકારી વિધેયકો પર ચર્ચા કરાશે

Samachar March 11, 2020, 12:06 PM IST

CM Rupaniના અધ્યક્ષસ્થાને કેબિનેટની બેઠક, નવા સરકારી વિધેયકો પર ચર્ચા કરાશે

CM Rupaniના અધ્યક્ષસ્થાને કેબિનેટની બેઠક, નવા સરકારી વિધેયકો પર ચર્ચા કરાશે

તાજેતરના સમાચાર