અરવલ્લીના માલપુરમાં પરિવારના સભ્યોને ટિકિટ અપાતા ભાજપ કાર્યકરોમાં રોષ

  • 18:08 PM February 11, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અરવલ્લીના માલપુરમાં પરિવારના સભ્યોને ટિકિટ અપાતા ભાજપ કાર્યકરોમાં રોષ

અરવલ્લીના માલપુરમાં પરિવારના સભ્યોને ટિકિટ અપાતા ભાજપ કાર્યકરોમાં રોષ

તાજેતરના સમાચાર