હોમ » વીડિયો » ઉત્તર ગુજરાત

Video: અરવલ્લીમાં ખેડૂતો મુંઝવણમાં મુકાયા, વાવણી શરુ થઇ પણ પાક નથી વેચાતો

Samachar June 20, 2020, 7:28 PM IST

Video: અરવલ્લીમાં ખેડૂતો મુંઝવણમાં મુકાયા, વાવણી શરુ થઇ પણ પાક નથી વેચાતો

Video: અરવલ્લીમાં ખેડૂતો મુંઝવણમાં મુકાયા, વાવણી શરુ થઇ પણ પાક નથી વેચાતો

તાજેતરના સમાચાર