અરવલ્લી: બાયડમાં દિપડાનો આતંક, દીપડાના હુમલામાં યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ

  • 12:56 PM December 19, 2020
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અરવલ્લી: બાયડમાં દિપડાનો આતંક, દીપડાના હુમલામાં યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ

અરવલ્લી: બાયડમાં દિપડાનો આતંક, દીપડાના હુમલામાં યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ

તાજેતરના સમાચાર