અરવલ્લી: મોડાસામાં CNG ભરેલી ટ્રકમાં લીકેજ, એક તરફનો હાઇવે બંધ કરાયો

  • 19:09 PM August 04, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અરવલ્લી: મોડાસામાં CNG ભરેલી ટ્રકમાં લીકેજ, એક તરફનો હાઇવે બંધ કરાયો

અરવલ્લી: મોડાસામાં CNG ભરેલી ટ્રકમાં લીકેજ, એક તરફનો હાઇવે બંધ કરાયો

તાજેતરના સમાચાર