અરવલ્લી: બળિયાદેવને પાણી ચઢાવવા શોભાયાત્રા મામલે ફરિયાદ, 10 લોકો સામે ગુનો નોંધાયો

  • 18:39 PM May 10, 2021
  • north-gujarat NEWS18 GUJARATI
Share This :

અરવલ્લી: બળિયાદેવને પાણી ચઢાવવા શોભાયાત્રા મામલે ફરિયાદ, 10 લોકો સામે ગુનો નોંધાયો

અરવલ્લી: બળિયાદેવને પાણી ચઢાવવા શોભાયાત્રા મામલે ફરિયાદ, 10 લોકો સામે ગુનો નોંધાયો

તાજેતરના સમાચાર