હોમ » વીડિયો » દેશવિદેશ

આજે Modi સરકારના બીજા વર્ષની પ્રથમ Cabinet બેઠક, મોટા નિર્ણયો લેવાય તેવી શક્યતા

Samachar June 1, 2020, 12:32 PM IST

આજે Modi સરકારના બીજા વર્ષની પ્રથમ Cabinet બેઠક, મોટા નિર્ણયો લેવાય તેવી શક્યતા

આજે Modi સરકારના બીજા વર્ષની પ્રથમ Cabinet બેઠક, મોટા નિર્ણયો લેવાય તેવી શક્યતા

તાજેતરના સમાચાર