હોમ » વીડિયો » દેશવિદેશ

Nirmala Sitharaman: આજે કૃષિ અને તેની સાથે જોડાયેલ ક્ષેત્રો માટે અમે જાહેરાત કરીશું

Samachar May 15, 2020, 5:24 PM IST

Nirmala Sitharaman: આજે કૃષિ અને તેની સાથે જોડાયેલ ક્ષેત્રો માટે અમે જાહેરાત કરીશું

Nirmala Sitharaman: આજે કૃષિ અને તેની સાથે જોડાયેલ ક્ષેત્રો માટે અમે જાહેરાત કરીશું

તાજેતરના સમાચાર